Menu

Sgyrsiau a Theithiau

Yn dod yn fuan .........

Profiad Memo Trecelyn

Bydd 'Profiad Memo Trecelyn' yn cymryd ymwelwyr o gwmpas y Neuadd Goffa gan ddechrau o fewn y cyntedd. Bydd y daith yn cynnwys ffilm ysblennydd a ddangosir yn yr awditoriwm, gyda'r dehongliad yn yr ystafell daflunydd a'r neuadd ddawns a chyfle i weld yr awditoriwm ei hun. Bydd yn adrodd hanes sut yr oedd sinema, theatr a cherddoriaeth yn rhan bwysig o hanes yr Institute Neuadd Goffa. Byddai’n dod â chi yn nes at gymuned a’i datblygiad cymdeithasol a diwylliannol trwy archwilio dyheadau, uchelgais a breuddwydion y gweithiwr bob dydd mewn cwm glofaol Cymreig nodweddiadol. Bydd y cyferbyniad rhwng cymunedau de Cymru lleol a sgrin arian Hollywood rhyngwladol yn dod yn amlwg.

Bydd y teithiau yn adlewyrchu pwysigrwydd arloesi diwylliannol a datblygiadau yr 20fed ganrif ar fywydau pobl gyffredin. O arswyd y Rhyfel Mawr (Rhyfel Byd Cyntaf) drwy ddiwedd y cymunedau glofaol traddodiadol yn y 1980au ac yna y ailddyfeisiad cenedl Gymreig hunan-lywodraethol yn 1998. Bydd y daith yn troi yn fyw pwysigrwydd adeiladau’r Institute a’r Neuadd Goffa a sut y maent yn adlewyrchu uchelgeisiau pobl a'r cymunedau cyfagos, ond hefyd eu harwyddocâd cenedlaethol ac yn y DU gyda goroesi hynod.

Ar hyn o bryd rydym yn datblygu ystod o sgyrsiau a theithiau, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

onInitialise: function (status) { var type = this.options.type; var didConsent = this.hasConsented(); if (type == 'opt-in' && didConsent) { // enable cookies } if (type == 'opt-out' && !didConsent) { // disable cookies } }, onStatusChange: function(status, chosenBefore) { var type = this.options.type; var didConsent = this.hasConsented(); if (type == 'opt-in' && didConsent) { // enable cookies } if (type == 'opt-out' && !didConsent) { // disable cookies } }, onRevokeChoice: function() { var type = this.options.type; if (type == 'opt-in') { // disable cookies } if (type == 'opt-out') { // enable cookies } },