Menu

Other Languages

We've translated information on our history into other languages for you to view:

Polish - Polskie
Mamy przetłumaczone na język polski naszej historii do wyświetlenia

Pobierz tutaj

Italian - Italiano
Abbiamo tradotto la nostra storia in lingua italiana per la visualizzazione
Scaricare qui

Spanish - Español
Hemos traducido nuestra historia al español para verla
Descargar aquí

onInitialise: function (status) { var type = this.options.type; var didConsent = this.hasConsented(); if (type == 'opt-in' && didConsent) { // enable cookies } if (type == 'opt-out' && !didConsent) { // disable cookies } }, onStatusChange: function(status, chosenBefore) { var type = this.options.type; var didConsent = this.hasConsented(); if (type == 'opt-in' && didConsent) { // enable cookies } if (type == 'opt-out' && !didConsent) { // disable cookies } }, onRevokeChoice: function() { var type = this.options.type; if (type == 'opt-in') { // disable cookies } if (type == 'opt-out') { // enable cookies } },